fredag 27 augusti 2021

INGRID NILSSON - Smygehamn, en småbåtshamn vid SmygehukSmygehuks fyr, byggd 1883, är ett 17 m högt torn byggt i järn. Efter att ha varit släckt i 25 år tändes den åter 2001 och vägleder numera fritidsbåtar och lokala fiskare runt udden.

Fyren bjuder på en hänförande utsikt över havet och slätten. Den gamla fyrvaktarbostaden är ombyggd till vandrarhem.

INGRID NILSSON - Smygehuk